Κυριακή 5 Αυγούστου 2012

Του Προσώπου Σου το Κάλλος το Άρρητον ...


 
«Μετεμορφώθης εν τω όρει Χριστέ ο Θεός
Δείξας τοις μαθηταίς σου την Δόξαν Σου καθώς ηδύναντο.....»
 
«Κατέλιπόν Σε μη με εγκαταλίπης, έξελθε εις αναζήτησίν μου, επανάγαγέ  με προς την νομήν Σου....»
 
«Εάν γαρ και πορευθώ εν μεσου σκιάς θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά ότι σύ μετ’ εμού εί......»
 
«Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζου, και κραταιούσθω η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.»
 
Μαζί   Σου  στο  Θαβώρ,
Μαζί   Σου  στον  Γολγοθά,
Μαζί   Σου  και  στην  Ανάσταση.

Aelius Maximus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου